MEDICINSKE USLUGE

Radiologija

Dijagnostički pregledi: Magnetna rezonanca, Enterografija, Multislajsni skener, Angiografija, Urografija, Ultrazvučni pregled, Kolor dopler vrata i nogu

Onkologija

Onkologija je grana medicine koja se bavi uzrocima, faktorima nastanka, prevenciji i opštoj prirodi pojave, rasta i lečenja tumora.

Kardiologija

Bolesti kardiovaskularnog sistema su jedan od vodećih uzroka oboljevanja i smrtnosti u Srbiji. Usluge koje nudimo: Ultrazvuk srca, Pregled lekara specijaliste, Holter

Endokrinologija

Endokrinologija je subspecijalistička grana interne medicine koja se bavi proučavanjem hormona, mnogobrojnih žlezda koje ove hormone izlučuju i njihovog uticaja na funkcije tkiva i organa.

Urologija

Urologija se bavi bolestima mokraćnog sistema (bubrezi, mokraćovodi, mokraćna bešika, uretra) i reproduktivnim sistemom kod muškarca (prostata, semenici, testisi)

Neurologija

Neurologija je medicinska disciplina koja istražuje strukturu, funkcije i bolesti nervnog sistema.

Ortopedija

Ortopedija je medicinska specijalnost koja proučava, sprečava i leči bolesti, deformacije i povrede sistema za kretanje.

Reumatologija

Reumatologija je grana medicine koja se bavi bolestima reumatske prirode koju karakterišu upale zglobova, mišića, kostiju, i, povremeno, drugih unutrašnjih organa.

Interna medicina

Interna medicina je grana i specijalnost medicine koja se bavi dijagnostikom i nehirurškim lečenjem bolesti odraslih osoba, naročito oboljenja unutrašnih organa.

Neurohirurgija

Medicinska specijalnost i grana hirurgije koja se bavi hirurškim i neurohirurškim lečenjem bolesti lobanje, mozga, kičmene moždine, kičme i nerava.

Onkološka hirurgija

Pregled hirurga onkologa vrlo je važan za rano dijagnostifikovanje raka dojke.

Vaskularna hirurgija

Grana hirurgije koja se bavi hirurškim intervencijama kako bi se ispravile ili unapredile prognoze bolesti koje utiču na krvne sudove tela.

Dermatovenerologija

Dermatologija (dermatovenerologija) je specijalistička oblast medicine koja se bavi bolestima kože, sluzokože, kose, noktiju i polnih regija.

Neuropsihijatrija

Neuropsihijatrija je psihijatrijska disciplina koja proučava neurološke osnove psihičkih obolјenja i poremećaja ponašanja.

Psihologija

Psihologija je skup akademskih, kliničkih i industrijskih disciplina koje se bave proučavanjem, objašnjavanjem i predviđanjem ponašanja.

Fizijatrija

Oblast medicine koja se bavi proučavanjem i primenom različitih oblika fizičke energije u svrhu prevencije, dijagnostike, terapije i rehabilitacije.

Otorinolaringologija

Grana medicine koja se bavi proučavanjem i lečenjem bolesti uha, nosa i grla naziva se otorinolaringologija.

3D Ortopan

Ortopan je snimak na kome se prikazuju i gornja i donja vilica, sa oba vilična zgloba i svim zubima. Aparati za snimanje zuba daju visoko kvalitetan snimak.

Požega
(031) 714-314

Ivanjica
(032) 650-750

Prijepolje
(033) 713-444

Guča
(032) 854-216

Zlatibor
(031) 310-3909